top of page
Solliciteren en vacatures
Solliciteren en vacatures

Als er een vacature is op de Waaiburg, kan je hierover info vinden op onze nieuwspagina op deze website.

Je kan ook steeds een spontane sollicitatie sturen naar:

De Waaiburg vzw

T.a.v. Hilde De Smet

Kameinestraat 35

2440 Geel

hildedesmet@dewaaiburg.be

Stage lopen op De Waaiburg
stage lopen

Vanuit De Waaiburg vinden wij het belangrijk om mee te werken aan goed opgeleide studenten, ze zijn de toekomst voor het werkveld.

Daarom biedt De Waaiburg de mogelijkheid om stage te lopen binnen haar organisatie.

 

De concrete invulling van de stage hangt samen met de specifieke stageplaats.

Een stage aanvraag doe je daarom rechtstreeks bij de betrokken afdeling.

 

In een voorafgaand kennismakingsgesprek wordt er enerzijds een verduidelijking gegeven van de basisverwachtingen en de werking en wordt er anderzijds de haalbaarheid voor de stagiair(e) nagegaan. 

 

Op voorhand kan er geen stageplaats worden gereserveerd. Wie eerst een aanvraag doet voor een stage voor een bepaalde periode, krijgt na een positief gesprek de stageplaats toegewezen.

 

Voor meer informatie aangaande stagemogelijkheden binnen De Waaiburg kan men zich richten tot Hilde De Smet.

Vrijwilliger worden in De Waaiburg
Vrijwilliger worden

De Waaiburg stelt zich ook open voor vrijwillige engagementen.

Denk je een zinvolle bijdrage te kunnen leveren op één of ander terrein, neem dan contact op met 't Alternatief via mail of telefonisch op 014/94.42.29 of 0492/46.87.34

We nodigen je uit voor een gesprek waarin we de wederzijdse verwachtingen bespreken en bekijken wat er mogelijk is.

Contactgegevens:

't Alternatief

014/94.42.29

talternatief@dewaaiburg.be

bottom of page