top of page

Een waaier aan mogelijkheden

De Waaiburg heeft een waaier aan mogelijkheden. Door goed te luisteren naar wat jullie nodig hebben gaan we op zoek naar hoe wij een antwoord kunnen bieden op jullie hulpvragen. Zorg op maat vinden we hierin erg belangrijk. Daarnaast laten we ons in onze begeleidingstrajecten inspireren door uiteenlopende visies en methodieken. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: welbevinden, veiligheid en verbinding. Naast het bestaande zoeken wij ook naar innovatieve antwoorden op hedendaagse noden en tendensen en kleuren we, waar nodig, buiten de lijntjes.  

Steun en verbinding

De jongere en zijn ruime context zijn uniek voor ons. Door hen als gelijkwaardig te benaderen, trachten we een partnerschap aan te gaan om zo samen de begeleiding vorm te geven. Door in dialoog te gaan met hen, werken we allemaal aan hetzelfde doel, nl. perspectief creëren opdat de jongere en/of het gezin op eigen kracht verder kunnen ontplooien en hun zelfredzaamheid vergroot.
Daarnaast hebben we oog voor het bredere netwerk rondom de jongere en/of de context. Door netwerkgericht te werken, trachten we mensen rondom het gezin te krijgen, waardoor zij samen de toekomst tegemoet gaan, mogelijks zonder hulpverlening. We geloven sterk dat samendragen werkelijk het verschil maakt.  

Communicatie

In dialoog gaan met kinderen/jongeren, hun gezinnen en onze partners is de basis van onze werking. Door hen als gelijkwaardig te benaderen, met openheid en wederzijds respect, trachten we een partnerschap aan te gaan om zo samen de begeleiding en samenwerking vorm te geven.

Kracht en optimisme

De Waaiburg legt de focus op talenten en krachten van mensen (cliënten én medewerkers) als motor van organisatie en verandering.
Samen met kinderen/jongeren en hun gezin willen we perspectief creëren opdat de jongere en/of het gezin op eigen kracht verder kunnen ontplooien en hun zelfredzaamheid vergroot. Door vanuit een krachtgerichte benadering te werken, geloven we dat mensen nog meer groeien en grip krijgen op hun eigen leven. 

bottom of page