top of page

Historiek De Waaiburg

Als je het domein van De Waaiburg op wandelt en je kijkt naar het hoofdgebouw, dan is het net of de tijd is blijven stilstaan. Niets is minder waar. Een korte schets... 
Wie over de geschiedenis van De Waaiburg meer wil weten kan dit lezen in het boek dat  eind 2008 uitgegeven werd naar aanleiding van het 125 jarig bestaan.
 

1883 - ontstaat als Katholiek weeshuis voor wezen - door religieuzen- erg cariatief - 1 grote groep

1958 - Kindertehuis Sint Jozef - internaatsmodel voor wezen en verwaarloosde kinderen - 4 aparte woonkamer

1965 - Wet van 1965 betreffende jeugdbescherming - Jeugdrechtbank - gevaarsituatie - opgelegde hulpverlening

1968 - drie verticale en familiale leefgroepen - zusters en opvoedsters

1973 - oprichting van de vzw

1980 - zusters stilaan weg - opvoedersteam- problematische opvoedingssituatie

1981 - adolescentengroep

1983 - halfweghuis voor adolescenten

1983 - naamsverandering in De Waaiburg vzw

1984 - machtiging voor Begeleid Zelfstandig Wonen

1985 - oprichting dagcentrum De Werft in Geel+ conventie begeleiding na plaatsing

1986 - project inspraak jongeren

1990 - oprichting dagcentrum Jan Rap in Mol

1991 - oprichting dagcentrum Kameleon in Herentals  &  opening kamertrainingscentrum Pitstop

1992 - verdere uitbouw ambulante met nieuwe vzw Thuisbegeleidingsdienst Aandacht

1995 - nieuwe erkenning van de verschillende voorzieningen

1998 - uitbreiding thuisbegeleidingsdienst Aandacht naar 16 gezinnen

2003 - inkanteling De Hoeve, nadien ombouw naar residentiële plaatsen in de bestaande afdelingen

2004 - GIT project (gestructureerde intensieve trajectbegeleiding) & TOP art project (time out project in samenwerking met Ter Loke en Cirkant)

2007 - uitbreiding thuisbegeleidingsdienst met 16 plaatsen, 8 voor MFC (multi functioneel centrum)

2010 - heel de Waaiburg is een MFC + start project dagbesteding

2011 - GIT project wordt omgebouwd naar 8 kortdurende thuisbegeleidingsplaatsen verbonden aan de bestaande dagcentra

2012 - thuisbegeleidingsdienst wordt uitgebreid met 8 plaatsen

2013 - De Waaiburg stapt in het EMK (experimenteel modulair kader)

2014 - De Integrale Jeugdhulp is een feit. Met een aantal modules die rechtstreeks toegankelijk worden & uitbreiding van 3 modules PH

2015 - ook de module dagbegeleiding wordt rechtstreeks toegankelijk

2017 - De PH (Positieve Heroriëntering) modules zijn binnen De Waaiburg uitgebreid tot 12 in samenwerking met Cirkant en Ter Loke wordt 

PH een arrondissementeel gegeven

2018 - De Waaiburg stapt mee in werf 1 en werf 3

voor Werf 1 worden 13 PH modules innovatief ingezet in de Trefplaats Jeugdhulp Kempen

voor Werf 3 zijn er 7 modules Kleine Wooneenheden waarvan 1 module ingezet wordt door De Waaiburg in smenwerking met CAW De Kempen

Bron beeldmateriaal: https://beeldbank.onroerenderfgoed.be/images?sort=type&erfgoedobject=https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/52290

bottom of page