top of page
Onze missie

De Waaiburg bouwt samen met kwetsbare kinderen, jongeren, gezinnen en al wie hen omringt aan een leefklimaat waarin maximale ontplooiingskansen gecreëerd worden.

We staan voor een warme samenleving waarin iedereen een betekenisvolle plaats heeft. 

bottom of page