Onze missie

De Waaiburg wil tegemoet komen aan een maatschappelijke nood nl. opvang en integrale begeleiding bieden aan kinderen/jongeren en hun gezin waarbij de opvoedingssituaties problematisch verlopen.

 

Via een gedifferentieerd aanbod wordt er gestreefd naar maatschappelijke (re)integratie. Hierbij wil De Waaiburg ervaringen en tekorten signaleren aan betrokken overheden en werken aan scheefgegroeide maatschappelijke structuren. Ook wil de organisatie maatschappelijke evoluties en trends van dichtbij opvolgen.

 

De Waaiburg wil vanuit een emancipatorische visie zorg op maat bieden en hierbij netwerkgericht werken.De begeleiding wil hierbij een brugfunctie zijn tussen de cliënt en de maatschappij.

Verder wil De Waaiburg zorg dragen voor zijn medewerkers. Dit door de keuze te maken voor een horizontale organisatiestructuur. Overleg, aandacht voor, bieden van ontplooiingskansen, ruimte om nieuwe zaken uit te werken…zijn hierbij belangrijk.Algemeen werkt de Waaiburg vanuit een visie die zorg draagt voor de mensen waar zij mee te maken heeft en dit vanuit een geloof in mensen.