Uitgangspunten

 

Belangrijke uitgangspunten bij de begeleiding zijn:

 

  • emancipatorisch en methodisch werken

  • werken met sociale netwerken

  • werken met alle betrokken hulpverleners

  • werken met afgelijnde periodes

  • oplossingsgericht werken

  • zorg op maat en vaak ook aanklampend werken

 

Om de zes maanden wordt zowel met het gezin als met de eventuele aanmelder een evolutiebespreking georganiseerd om na te gaan wat er reeds gerealiseerd werd en wat nog moet gebeuren.

 

De begeleidingsduur kan variëren van een aantal maanden tot meerdere jaren.  Dit hangt af van de vraag en de problematiek van het gezin en van de hulpverleningsvorm waar voor gekozen is.

Het principe dat we daarbij hanteren luidt: 'zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig'.

 

Het afsluiten van een begeleiding wordt steeds besproken met het gezin en eventueel met de verwijzer. We voorzien ook de nazorg indien dit gevraagd wordt.

Naar de onthaalbrochure van De Waaiburg