top of page
  • ingridbaeyens

Nieuwsbrief van De Waaiburg

Nieuwjaarswensen 

2023 is voorbijgevlogen, met zijn hoogte- en dieptepunten. Maar kijk, daar staat alweer een nieuw jaar voor de deur, vol beloften en kansen. 

2023 was een jaar waar we te maken kregen met zeer complexe dossiers die ons allemaal enorm raken en waar we samen soms erg machteloos in staan. 

een jaar waar het niet zo evident was om nieuwe mensen te vinden. 

Een jaar dat soms het uiterste van ons allemaal gevraagd heeft 

Maar 2023 was ook het jaar dat we: 

presa achter ons lieten en waar we hoopvol uitkeken naar TOBA…  

hard gewerkt hebben aan onze nieuwe huisstijl en deze helemaal finaliseerden. 

een jaar met nieuwe telefonie 

een jaar met nieuwe poorten, die voor wat nachtelijke rust zorgen op het domein 

een jaar waar we hard gewerkt hebben aan onze signaalfunctie en het niet nalaten om op elke nagel te kloppen, waar we op moeten kloppen 

en waar mede dankzij de Warmste week, enorm veel aandacht is gekomen naar de mooie zaken en naar de grote uitdagingen in onze sector.  

Maar VOORAL een jaar waar afdelingen straf hebben samengewerkt in enorm moeilijke situaties 

Een jaar waar collega’s voor elkaar in de bres zijn gesprongen om het allemaal te beredderen. 

Een jaar waar, ondanks de moeilijke situaties, iedereen het beste van zichzelf is blijven geven.  

Een jaar waar wederzijds begrip en warmte de bovenhand bleven hebben. 

Een jaar waar we samen met alle collega’s, stagiaires, vrijwilligers, partners in het ruime werkveld het verschil zijn blijven maken in onze mooie maar soms uitdagende sector.  

En hier staan we dan aan de start van 2024, een nieuw jaar… nieuwe wensen, nieuwe dromen, nieuwe voornemens…?  

2024 wordt een jaar waarin ik samen met jullie wil blijven dromen van een ideale wereld. Blijven dromen van die warme samenleving waar we als Waaiburg deel van uit willen maken.  

Laat ons in 2024 weer als één waaiburg-front samen met onze partners de uitdagingen in onze sector het hoofd bieden.  

En tot slot nog dit: Een paar wensen voor ieder van jullie 

Ik wens je: 

  • Energie om je keer op keer te smijten met volle overgave 

  • Moed om de moeilijke momenten aan te gaan 

  • Durf om buiten de lijntjes te kleuren 

  • Bakken passie om de zaken aan te pakken 

  • Voldoende rust om te bekomen 

  • Gezelligheid om je mee te omringen 

  • En zo kostbaar: een gezondheid om dit alles mogelijk te maken! 

 

Julie 

Comments


bottom of page