top of page

Contextbegeleiding in functie van autonoom wonen

CBAW

De Waaiburg heeft de mogelijkheid om 7 jongeren te begeleiden in dit systeem. Deze vorm van hulpverlening houdt in dat jongeren de kans krijgen om met de nodige begeleiding, zelfstandig te gaan wonen.

De jongeren moeten vooraf wel verbleven hebben in een afdeling van De Waaiburg.

De meeste begeleidingen gebeuren dan ook door 't Spoor en de Pitstop

De individuele begeleid(st)er van de jongere neemt de verdere begeleiding waar.

Aan deze begeleidingsvorm gaan een aantal voorwaarden vooraf:

De jongere moet minimum 17 jaar zijn en reeds een bepaalde graad van zelfredzaamheid bereikt hebben.

Hij moet  zelf instaan voor zijn onderhoud. De jongere dient dus te beschikken over voldoende inkomsten.

Indien dat niet zo is kan hij een aanvraag doen tot het ontvangen van het leefloon.

Enige motivatie is noodzakelijk. Daarom moet de jongere zelf de vraag stellen. Indien de organisatie hiermee akkoord gaat, kan er een beslissing genomen worden tot verdere begeleiding.

Dergelijke begeleiding kan maximum 6 maanden duren, met mogelijkheid tot verlenging na een hernieuwde aanvraag tot motivatie.

Wordt in volgende afdelingen aangeboden:

Spoor
Pitstop

Contactgegevens:

Walter Vanhove

014/58.84.56

waltervanhove@dewaaiburg.be

bottom of page