top of page

't Spoor

Doelgroep

't Spoor is een afdeling voor pubers. Ze kunnen in verblijf begeleid worden in

groep, maar ook op studio. Verder is er een aanbod voor CBAW.  Ook is er een

aanbod voor mobiele begeleidingen.  In principe is er ruimte om 10 jongeren

(leefgroep, studio) in verblijf te begeleiden, 3 in autonoom wonen en 8 mobiel.

In totaal kunnen er 21 jongeren en hun gezin begeleid worden. Deze capaciteiten

kunnen flexibel ingezet worden. 

Opnamecriteria

Na de aanmelding van de jongere/gezin wordt een opnamegesprek gepland,

waarbij zowel de jongere, de ouders als verwijzer aanwezig kunnen zijn.

Na deze wederzijdse kennismaking wordt beslist om de begeleiding al dan niet te laten starten.
Van de jongeren die voor opname in aanmerking komen wordt een minimum aan sociale vaardigheden en een zekere contactbereidheid verwacht. 
Uitsluitingscriteria zijn: zware fysische of mentale handicap, ernstige psychische problemen, een duidelijke verslavingsproblematiek. 
De leeftijd bij opname varieert van 12 tot 18 jaar.

Werkwijze

Begeleidingsdoelen worden per jongere en context opgesteld.
De werking van de leefgroep is gericht op het bereiken van het zelfstandig functioneren in de samenleving, op het verhogen van de zelfredzaamheid, de psychische en sociale weerbaarheid en de opbouw van een gezond verantwoordelijkheidsbesef.
De contextbegeleiding kan in teken staan van herstel, verbeteren van de relaties in huis, verbeteren van onderlinge communicatie, het hanteren van afspraken, straffen en belonen, grenzen, het installeren van veiligheid,...
De evolutie van de jongere en zijn gezin wordt regelmatig besproken. Hierdoor kunnen begeleidingsdoelen regelmatig bijgestuurd worden.

 

Naar het infoboekje van 't Spoor.
 

Contactgegevens:

Kameinestraat 35

2440 Geel

014/58.84.56

spoor@dewaaiburg.be

bottom of page