top of page

 

Doelgroep

De Pitstop is een trainingscentrum voor kamerbewoning. Er is de mogelijkheid

om 10 jongeren, zowel jongens als meisjes, op te vangen en henzelf en hun

context te begeleiden. Het betreft jongeren die omwille van hun verleden en/of

huidige psychosociale problemen onvoldoende vaardigheden hebben verworven

en beheersen om op een aangepaste wijze zelfstandig te leven. Het doel en de

duur van de begeleiding is afhankelijk van de vraagstelling. 
De Pitstop kan na een verblijf ook een 4-tal jongeren

begeleiden in het kader van zelfstandig wonen.

Meer info over CBAW.

 

Opnamecriteria

Zowel schoolgaande als werkende of werkzoekende jongeren kunnen vanaf 17 jaar terecht in de Pitstop. 
De specifieke hulpvragen waaraan de Pitstop wil beantwoorden zijn de volgende:
   - jongeren die een residentiële leefgroep ontgroeid zijn maar nog niet in staat zijn alleen te wonen; 
   - jongeren die op oudere leeftijd begeleiding nodig hebben en waar een complex samenspel van 
      moeilijkheden aanwezig is; 
    - jongeren met gedragsmoeilijkheden.


Voor jongeren met een ernstige verslaving of een acute crisis hebben wij niet het gepaste aanbod. 
Bij de intakeprocedure wordt er gewerkt met vragenlijsten die vooraf ingevuld worden door de jongere, zijn ouders, de betrokken hulpverlener/verwijzer. Aan de hand hiervan gaat er een wederzijds kennismakingsgesprek door waar alle betrokkenen bij aanwezig zijn. Na een bespreking op de teamvergadering wordt er al dan niet beslist tot opname. Ook de jongere en de ouders moeten na het gesprek duidelijk hun beslissing kenbaar maken. 


Werkwijze
Eigen aan deze werkvorm is dat de jongeren in een persoonlijke studio wonen. De individuele begeleiding staat centraal en de gefaseerde zelfredzaamheidstraining richt zich op verschillende terreinen. Er wordt een actieve deelname van de jongere verwacht met de nadruk op zelfbepaling en zelfverantwoordelijkheid. 
Er wordt hiervoor een leer- en experimenteerruimte geboden, binnen de grenzen van de Pitstop.
De begeleiding richt zich op verschillende levensterreinen: praktisch - financieel - administratief - school/werk - wonen -gezondheid/hygiëne - sociaal/relationeel.
De jongere wordt op elk van deze terreinen stapsgewijs begeleid.  
Ook de ouders/het natuurlijk milieu worden betrokken in de begeleiding. 

Naar de infobrochure van Pitstop

Pitstop

Hulpaanbod:

Verblijf
CBAW

Contactgegevens:

Werft 24

2440 Geel

014/58.40.58

pitstop@dewaaiburg.be

bottom of page