top of page

Aanvullend hulpverleningsaanbod

't Alternatief - Ondersteunende trajecten
ondesteunede trajecten

De ondersteunde begeleiding biedt trajecten aan op maat voor zowel kinderen, jongeren als ouders die ingeschreven zijn op de Waaiburg.  De trajecten zijn zo kort als mogelijk, zo lang als noodzakelijk.

Enerzijds wordt er gewerkt rond activering (bv. samen solliciteren, dagbesteding, …), anderzijds wordt er een projectmatige aanpak op vraag van de verschillende afdelingen gehanteerd (bv. vormingen rots en water, uitwerken van ervaringsgerichte activiteiten, …).

We willen focussen op wat goed gaat, waar kinderen/jongeren/ouders kracht uit halen, op waar ze trots op zijn. Tijd nemen om te groeien, om te ontdekken, de kans krijgen om je eigen pad uit te stippelen, … te vallen en weer op te staan.  

                                                                                                Verdwaal.
                                                                                   Raak de weg wat vaker kwijt.
                                                                               Geluk vind je niet op bestemming
                                                                                         maar in de tussentijd.


                       - Lief Leven -

Ervaringsleren
ervaringsleren

In het ervaringsleren proberen we kinderen, jongeren, ouders en hun contexten in situaties te brengen die “buiten -gewoon”, verrassend, ontheemdend  zijn. We geloven dat mensen in deze situaties meer kunnen leren over zichzelf en van elkaar, als dit tenminste op een voldoende veilige manier wordt aangeboden.

Zo gaan we elk jaar met een aantal jongeren op berghuttentocht in de Alpen en organiseren we verschillende meerdaagse kanotochten in De Biesbosch.

Daarnaast gaat het ook over kleinere initiatieven zoals wandelen met opdrachten voor gezinnen, oriëntatiewandeling voor ouders en kinderen, een escaperoom waar kan gewerkt worden met teams, jongeren, gezinnen, leefgroepen....

Opvoedingsondersteuning
opvoedingsondersteuning

Ouderavonden

3 keer per jaar organiseren we een reeks ouderavonden in groep :

  • Triple P, voor ouders van jonge kinderen (0 – 12 jr) meer info

  • Triple P, voor ouders van tieners (+12 jr) meer info

  • Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet meer info

bottom of page