top of page

Parkoers

 

Doelgroep

Parkoers richt zich tot gezinnen die zich in een problematische opvoedingssituatie

bevinden. Ons aanbod is een unieke combinatie van mobiele begeleiding aan

gezinnen en ambulante begeleiding van kinderen en jongeren, individueel en

in groep, zodat het kind in het gezin kan blijven.

 

Gedragsproblemen of pedagogische onmacht van de ouders staan meestal

niet op zichzelf. Ze zijn ingebed in een veelheid van problematieken die op een

complexe manier op elkaar inwerken (opvoeding, huishouden, maatschappelijke

positie, partnerrelatie, individueel functioneren,...). 

 

Op dagcentrum Parkoers is er plaats voor 8 kinderen uit Geel en omliggende gemeenten (Meerhout, Laakdal, Kasterlee, Lichtaart, Westerlo, Olen,...) Daarnaast zijn er 3 plaatsen voor instroom- en uitstroombegeleidingen.

Dit wil zeggen dat we soms al met een gezin aan de slag kunnen gaan als er nog geen plaats is in de groep, dan werken we al met gezins- en individuele doelstellingen (instroombegeleiding). Vanaf het moment dat er één van de 8 reguliere plaatsen vrijkomt kan er 'geschakeld' worden en komt de jongere naar het dagcentrum het aantal dagen dat er met alle partijen is afgesproken. Ook wanneer de doelstellingen van de jongere in de groep bereikt zijn en de jongere dus niet meer naar de groep komt, kunnen wij indien nodig nog een tijde het gezin verder begeleiden (uitstroombegeleiding).

Opnamecriteria

Parkoers richt zich tot gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar. 

De ouders moeten, mits ondersteuning, de verantwoordelijkheid van de opvoeding kunnen dragen. 

Het is belangrijk dat de jongere zelf naar het dagcentrum wil komen.

Het gezin moet ook bereid zijn tot samenwerking met het dagcentrum.

De afstand tussen thuis - school - dagcentrum moet overbrugbaar zijn.

 

Wanneer er sprake is van een lichamelijke of mentale handicap, psychische stoornis, verslavingsproblematiek of agressieproblematiek verwachten we dat de jongere mee kan in de groep zoals die op dat moment is samengesteld. Daarnaast vinden we het belangrijk dat deze specifieke problematieken, die vaak meer gespecialiseerde hulp vragen, niet op de voorgrond staan als hulpvraag, maar eerder ingebed zijn in andere context- en individuele factoren waar wij vanuit het dagcentrum mee aan de slag kunnen.

 

Gezinnen kunnen via een gemandateerde voorziening bij ons terecht (OCJ, sociale dienst Jeugdrechtbank, VK,...) maar ook via brede instap, een eerstelijns dienst zoals CLB, CAW,... Bij de start van een begeleiding gaan we na wat goed en moeilijk loopt in het gezin en beslissen we samen waaraan we zullen werken.

Werkwijze

Het dagcentrum werkt vanuit een integrale benadering van het gezin. De begeleiding richt zich op verschillende vlakken.

 

  • Contextbegeleiding.Via regelmatige gesprekken en samen dingen doen werken we aan de moeilijkheden en mogelijkheden die de ouders met hun kind ervaren. 

  • Schoolbegeleiding.Op het dagcentrum is er een mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding en ondersteuning van de studiemethode. Verder zijn er, afhankelijk van de vraag, contacten met de school. 

  • Kind- en jongerenbegeleiding die zowel via de groeps als individuele begeleiding gebeurt. Elk kind krijgt een specifiek begeleidingsprogramma. Dit omvat zowel eventuele individuele trainingen op bepaalde probleemgebieden als dagelijkse aandachtspunten. Sociale vaardigheden kunnen aangeleerd worden via groepsactiviteiten.

  • Netwerkoverleg.Indien nodig en in samenspraak met het gezin vindt erregelmatig overleg plaats met andere diensten en systemen die op het gezin betrokken zijn. Op deze manier trachten we het netwerk rondom het gezin uit te bouwen en te versterken.

     

De jongeren worden na de schooluren tot 19.00 u onthaald op het dagcentrum en begeleid, op woensdag is dit tot 17.00u. Gedurende de schoolvakanties is er tijdens de dag groepsbegeleiding. De kinderen verblijven 's avonds, gedurende de weekends en feestdagen thuis. 

 

De begeleidingsduur wordt in overleg met alle betrokken partijen bepaald.

Naar het infoboekje van Parkoers
Contactgegevens:

Eikevelden 30

2440 Geel

014/58.40.57

parkoers@dewaaiburg.be

bottom of page