top of page

 

Doelgroep

Jan Rap richt zich tot gezinnen die zich in een problematische opvoedingssituatie

bevinden. Ons aanbod is een unieke combinatie van mobiele begeleiding aan

gezinnen en ambulante begeleiding van kinderen en jongeren, individueel en

in groep, zodat het kind in het gezin kan blijven.

 

Gedragsproblemen of pedagogische onmacht van de ouders staan meestal niet

op zichzelf. Ze zijn ingebed in een veelheid van problematieken die op een

complexe manier op elkaar inwerken (opvoeding, huishouden, maatschappelijke

positie, partnerrelatie, individueel functioneren,...) 

 

In dagcentrum Jan Rap is er plaats voor 8 kinderen uit Mol en omliggende gemeenten (Dessel, Retie, Balen, Meerhout,...) Daarnaast zijn er 2 plaatsen voor instroom- en uitstroombegeleidingen. Dit wil zeggen dat we soms al met een gezin aan de slag kunnen gaan als er nog geen plaats is in de groep, dan werken we al met gezins- en individuele doelstellingen (instroombegeleiding). Vanaf het moment dat er één van de 8 reguliere plaatsen vrijkomt kan er 'geschakeld' worden. De jongere komt naar het dagcentrum op het aantal dagen dat er met alle partijen is afgesproken. Wanneer de jongere zijn doelstellingen in de groep bereikt heeft en hij dus niet meer naar de groep komt, kunnen wij het gezin zo nodig nog een tijdje verder begeleiden (uitstroombegeleiding).

Opnamecriteria

Jan Rap richt zich tot gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar. 

Mits ondersteuning moeten de ouders de verantwoordelijkheid van de opvoeding kunnen dragen.

Het is belangrijk dat de jongere zelf naar het dagcentrum wil komen.

Er moet bereidheid zijn tot samenwerking tussen gezin en dagcentrum rond de problemen die het gezin ondervindt. 

De afstand tussen thuis - school - dagcentrum moet overbrugbaar zijn.

 

Wanneer er sprake is van een lichamelijke of mentale handicap, psychische stoornis, verslavingsproblematiek of agressieproblematiek, verwachten we dat de jongere mee kan in de groep zoals die op dat moment is samengesteld. Daarnaast vinden we het belangijk dat deze specifieke problematieken, die vaak meer gespecialiseerde hulp vragen, niet op de voorgrond staan als hulpvraag, maar eerder ingebed zijn in een andere context- en individuele factoren waar wij vanuit het dagcentrum mee aan de slag kunnen.

 

Gezinnen kunnen via een gemandateeerde voorziening bij ons terecht (OCJ, sociale dienst Jeugdrechtbank, VK,...) maar ook via brede instap,een eerstelijnsdienst zoals CLB, CAW,... Bij de start van een begeleiding gaan we na wat goed en moeilijk loopt in het gezin en beslissen we samen waaraan we zullen werken. 

Werkwijze

Het dagcentrum werkt vanuit een integrale benadering van het gezin. De begeleiding richt zich op verschillende vlakken.

  • Contextbegeleiding.Via regelmatige gesprekken en samen dingen doen werken we aan de moeilijkheden en mogelijkheden die de ouders met hun kind ervaren. 

  • Schoolbegeleiding.Op het dagcentrum is er een mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding en ondersteuning van de studiemethode. Verder zijn er, afhankelijk van de vraag, contacten met de school. 

  • Kind-en jongerenbegeleiding die zowel via de groeps als individuele begeleiding gebeurt. . Elk kind krijgt een specifiek begeleidingsprogramma.Dit omvat zowel eventuele individuele trainingen op bepaalde probleemgebieden als dagelijkse aandachtspunten. Sociale vaardigheden kunnen aangeleerd worden via groepsactiviteiten.

  • Netwerkoverleg.Indien nodig en in samenspraak met het gezin vindt er regelmatig overleg plaats met andere diensten en systemen die op het gezin betrokken zijn. Op deze manier trachten we het netwerk rondom het gezin uit te bouwen en te versterken. 

     

De jongeren worden na de schooluren tot 19.00 u onthaald op het dagcentrum en begeleid. Opwoensdag is dit tot 17.00 u. Gedurende de schoolvakanties is er tijdens de dag groepsbegeleiding. De kinderen verblijven 's avonds, gedurende de weekends en feestdagen thuis.

 

De begeleidingsduur wordt in overleg met alle betrokken partijen bepaald.

Naar het infoboekje van Jan Rap.

Jan Rap

20211222-_DSC8855.jpg
Contactgegevens:

Wilgenstraat 18

2400 Mol

014/31.92.45

janrap@dewaaiburg.be

bottom of page